de-studiekamer20140522123web

Intakegesprek

Voor aanvang van de huiswerkbegeleding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er een persoonlijk plan voor de leerling opgesteld aan de hand van
de problemen waar de leerling tegenaan loopt en wat ouders/verzorgers en leerling graag veranderd en verbeterd willen zien. Dit plan is het uitgangspunt voor verdere begeleiding van de leerling.

De Studiekamer Arnhem onderhoudt nauw contact met de ouders/verzorgers.
Aan het eind van iedere week worden ouders/verzorgers via whatsapp of mail geïnformeerd over de afgelopen schoolweek en de afspraken die er met de leerling zijn gemaakt omtrent het huiswerk voor het weekend. Tussendoor is er altijd contact via telefoon, whatsapp of mail mogelijk.  

Huiswerkbegeleiding

De leerling komt op een van te voren afgesproken tijdstip en kan doorwerken zolang dat nodig is.
Bij binnenkomst starten we door de afgelopen schooldag(en) te bespreken. Aan de hand van de agenda en het intranet van de school wordt de planning aangevuld en bijgewerkt. Daarna kijken we wat er die dag gedaan moet worden en hoe. 
Tenzij anders met de ouders is afgesproken blijven leerlingen minimaal 2 uur op de Studiekamer.

Voor individuele huiswerkbegeleiding en studiecoaching, buiten de vaste openingsuren, kunt u contact opnemen met de Studiekamer Arnhem.

De Studiekamer Arnhem ondersteunt en begeleidt leerlingen bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie en daardoor het plezier in school

De Studiekamer  |  Bernhardlaan 43-4 | 6824 LE |  Tel: 0618553601  |  Email: info@destudiekamerarnhem.nl  |  Contactpersoon: Mariël Kalkman  |  KvK-nummer: 53404173