de-studiekamer20140522173web

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die:

   • moeite hebben met de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs
   • het aan leerstrategieën ontbreekt
   • niet zelfstandig kunnen leren of hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen
   • moeite hebben hun tijd na school effectief in te delen
   • het aan rust ontbreekt gedurende langere tijd geconcentreerd te werken
   • een rustige omgeving nodig hebben om te werken aan school
   • gestrest zijn of voor wie de druk te hoog is
   • geen zelfvertrouwen (meer) hebben
   • niet gemotiveerd zijn
   • extra toezicht nodig hebben
   • een achterstand hebben opgelopen
   • het even niet op kunnen brengen hun schoolwerk te doen
   • om uiteenlopende redenen geen ouders/verzorgers hebben die hen bij het huiswerk kunnen begeleiden
   • thuis teveel conflicten hebben over het huiswerk

Niet-schoolse situatie

Het voordeel van huiswerkbegeleiding buiten de school is dat het een niet-schoolse situatie is. De leerling heeft daardoor minder het gevoel dat het een extra lange dag op school door moet brengen. Bovendien geldt voor sommige leerlingen dat ze uit hun normale patroon gehaald worden. Gedrag en houding zoals ze op school laten zien, spelen minder een rol.

De Studiekamer Arnhem ondersteunt en begeleidt leerlingen bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie en daardoor het plezier in school

De Studiekamer  |  Bernhardlaan 43-4 | 6824 LE |  Tel: 0618553601  |  Email: info@destudiekamerarnhem.nl  |  Contactpersoon: Mariël Kalkman  |  KvK-nummer: 53404173