de-studiekamer20140522139web

Citotoets

Op de basisschool werken leerlingen aan een goede voorbereiding op de Citotoets. Toch kan het zijn dat sommige kinderen wat extra ondersteuning nodig hebben. Ze zijn onzeker over zichzelf of hebben bijvoorbeeld moeite met de vraagstelling.
Tijdens de Citotraining komen alle onderdelen van de Citotoets aan de orde, waardoor de kinderen vertrouwd raken met de verschillende vraag-, werk- en denkvormen die zich tijdens de Citotoets kunnen voordoen. 
Naast aandacht voor begrijpend lezen en het opfrissen van bestaande kennis, zal er ook aandacht worden besteed aan omgaan met stress, leren om te ontspannen, aandacht hebben voor je werk en geloven in jezelf.
Onduidelijkheden in de lesstof worden tijdens de training nader toegelicht en uitgelegd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat leerlingen de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen en taal voldoende beheersen.

Training

De training geeft geen garantie voor een goede score, die hangt van veel meer factoren af. Wel kan de training het zelfvertrouwen vergroten, waardoor kinderen beter met de spanning om kunnen gaan en naar vermogen zullen presteren.

DSC 0106web
De Citotraining wordt individueel gegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Studiekamer Arnhem.

De Studiekamer Arnhem ondersteunt en begeleidt leerlingen bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie en daardoor het plezier in school

De Studiekamer  |  Bernhardlaan 43-4 | 6824 LE |  Tel: 0618553601  |  Email: info@destudiekamerarnhem.nl  |  Contactpersoon: Mariël Kalkman  |  KvK-nummer: 53404173