Intakegesprek

Voor aanvang van de huiswerkbegeleding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er een persoonlijk plan voor de leerling opgesteld aan de hand van
de problemen waar de leerling tegenaan loopt en wat ouders/verzorgers en leerling graag veranderd en verbeterd willen zien. Dit plan is het uitgangspunt voor verdere begeleiding van de leerling.

De Studiekamer Arnhem onderhoudt nauw contact met de ouders/verzorgers.
Aan het eind van iedere week worden ouders/verzorgers via de mail geïnformeerd over de afgelopen schoolweek en de afspraken die er met de leerling zijn gemaakt omtrent het huiswerk voor het weekend. Tussendoor is telefonisch en
mail contact altijd mogelijk.