de-studiekamer20140522173web

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die:

   • moeite hebben met de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs
   • het aan leerstrategieën ontbreekt
   • niet zelfstandig kunnen leren of hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen
   • moeite hebben hun tijd na school effectief in te delen
   • het aan rust ontbreekt gedurende langere tijd geconcentreerd te werken
   • een rustige omgeving nodig hebben om te werken aan school
   • gestrest zijn of voor wie de druk te hoog is
   • geen zelfvertrouwen (meer) hebben
   • niet gemotiveerd zijn
   • extra toezicht nodig hebben
   • een achterstand hebben opgelopen
   • het even niet op kunnen brengen hun schoolwerk te doen
   • om uiteenlopende redenen geen ouders/verzorgers hebben die hen bij het huiswerk kunnen begeleiden
   • thuis teveel conflicten hebben over het huiswerk

De Studiekamer Arnhem ondersteunt en begeleidt leerlingen bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie en daardoor het plezier in school

De Studiekamer  |  Bernhardlaan 43-4 | 6824 LE |  Tel: 0618553601  |  Email: info@destudiekamerarnhem.nl  |  Contactpersoon: Mariël Kalkman  |  KvK-nummer: 53404173