*De minimale begeleidingstermijn is 3 maanden.
Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen. Hierbij is uitgegaan van het schooljaar met 40 werkbare weken. Gedurende de schoolvakanties wordt geen begeleiding gegeven. Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties zoals die voor het voortgezet onderwijs in deze regio gelden. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.

Op de tarieven is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.