Leren leren

Fasen

De genoemde aspecten zijn terug te vinden in verschillende fasen.
In de eerste fase worden leerlingen begeleid bij taken als plannen, organiseren, leren leren, oefening in studievaardigheden en reflecteren (overhoren, beoordelen en eventueel extra werkzaamheden inplannen).
In de volgende fase zal de nadruk steeds meer liggen op zelfstandigheid en de leerling in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor zijn of haar eigen studie.
In de laatste fase kan de begeleiding afgebouwd worden met als doel dat de leerling fulltime thuis gaat studeren.
De leerling zou dan nog één keer in de week naar de Studiekamer kunnen komen om planningen te maken en de voortgang te bespreken. Op deze manier kan de Studiekamer gedurende een korte periode een vinger aan de pols houden en kan de leerling wennen aan het grotendeel thuis studeren.

De Studiekamer Arnhem gaat uit van een positieve benadering, stimulans en vertrouwen en biedt maatwerk. Steeds wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, wat betekent dat iedere leerling in eigen tempo de verschillende fasen zal doorlopen.