Citotoets

Op de basisschool werken leerlingen aan een goede voorbereiding op de Citotoets. Toch kan het zijn dat sommige kinderen wat extra ondersteuning nodig hebben. Ze zijn onzeker over zichzelf of hebben bijvoorbeeld moeite met de vraagstelling.
Tijdens de Citotraining komen alle onderdelen van de Citotoets aan de orde, waardoor de kinderen vertrouwd raken met de verschillende vraag-, werk- en denkvormen die zich tijdens de Citotoets kunnen voordoen. 
Naast aandacht voor begrijpend lezen en het opfrissen van bestaande kennis, zal er ook aandacht worden besteed aan omgaan met stress, leren om te ontspannen, aandacht hebben voor je werk en geloven in jezelf.
Onduidelijkheden in de lesstof worden tijdens de training nader toegelicht en uitgelegd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat leerlingen de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen en taal voldoende beheersen.