Bijles

De Studiekamer Arnhem is gespecialiseerd in wiskunde.

Bijlessen in wiskunde worden individueel gegeven op alle niveau's van het voortgezet onderwijs. Afspraken hiervoor kunnen buiten de vaste openingstijden van de Studiekamer Arnhem gemaakt worden.