Home

Vaardigheden

Motivatie en het ervaren van succes zijn onmisbaar voor het laten slagen van de schoolcarrière. Structuur, planning, organisatie en controle staan hierbij aan de basis. Veel leerlingen leren deze vaardigheden vanzelf, maar een aantal heeft daarbij voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig om vervolgens zelfstandig verder te kunnen gaan.
De Studiekamer Arnhem biedt deze ondersteuning door uit te gaan van de individuele leerling en te kijken wat hij of zij nodig heeft.